Sign Up Now | Log In

Member Login
Amnesia?
Loading...

High Speed Downloads

Bezmara - Mecmua dan Saz ve Soz (2004)
[MP3 Version]


8946 downloads at 13 mb/s

Bezmara - Mecmua dan Saz ve Soz (2004)
[FLAC Version]


9672 downloads at 25 mb/s

Bezmara - Mecmua dan Saz ve Soz (2004)

8-05-2015, 09:46
Classical Music | World | Folk
Bezmara - Mecmua dan Saz ve Soz (2004)


Artist: Bezmara
Title Of Album: Mecmua dan Saz ve Soz
Year Of Release: 2004
Label: KALAN SES GÖRÜNTÜ
Genre: Turkish Classical, Folk, World
Quality: MP3
Bitrate: 320 kbps
Total Time: 1:14:06
Total Size: 249 mb
WebSite: amazon

Tracklist:

01. Nikriz Peşrev (04:35)
02. Aşk elinden âşıkı câm ile sahbâ söyledür (cuhmur) / Derd ile yâr olmuşam, nice dil virdim saña (Fikret Karakaya) (03:16)
03. Zâhid iş âhir oldu sûfi duaya başla (Ersin Çelik) (00:55)
04. Çeng taksimi (00:59)
05. Nişabur Peşrev (03:32)
06. Girdi eyyâm-ı şitâ, irişdi eyyâm-ı bahâr (Mehmet Kemiksiz) (02:10)
07. Nedir bu itdüğüñ bana revâ mıdur yüzü gülşen (Ersin Çelik) (02:38)
08. Ey şeh-i melek cefâ ü cevr ile iñletme beni (Fikret Karakaya) (01:57)
09. Nişabur Sazende Semaisi (05:15)
10. Kemânçe taksimi (00:59)
11. Buselik Peşrev (02:45)
12. Nice vasf itsüñ o şûhu dil-i hoş-dem ne disüñ (Mehmet Kemiksiz) (02:34)
13. Ey göñül aşkıñ sarayın yıkdı bir nâ-mihriban (Ersin Çelik) (02:13)
14. Aşiran-buselik Sazende Semaisi (03:26)
15. Ney taksimi (01:16)
16. Kadir Allah kalem çekmiş saña iki kaş yerine (Ersin Çelik) (02:36)
17. Yine ayrı düşdüm yârden (Mehmet Kemiksiz) (01:50)
18. Sensüz bu göñül meclis-i ıyş ü demi n'eyler (Fikret Karakaya) (01:40)
19. Kanun taksimi (01:10)
20. Zülf-i anber-bârınuñ âşüftesidür rüzgâr (Mehmet Kemiksiz) (01:02)
21. Şehâ zülfüñ beni divâne kıldu (Ersin Çelik) (01:09)
22. Vefa gelmek muhâl oldu nigâr-ı dil-pesendimden (Fikret Karakaya) (01:14)
23. Her sabah çıkar yolu beklerim (cumhur) (02:12)
24. Hüseyni Sazende Semaisi (04:50)
25. Kopuz taksimi (01:14)
26. Cânâ beni hicrân ile künc-i gama salma (Fikret Karakaya) (01:29)
27. Tâ ezelden derd-i aşka mübtelâdur göñlümüz (Ersin Çelik) (00:59)
28. Reng-i rûy-i gül-zâri tebâh eyledi bülbül (Mehmet Kemiksiz) (02:14)
29. Irak Sazende Semaisi (03:18)
30. Şehrud ve santur taksimi (01:53)
31. Aks-i rûy-i yâr ile pürdür derûn-i sinemiz (Ersin Çelik) (01:32)
32. Barekâllah hoş yaratmış, gülse halk âlem güler (Mehmet Kemiksiz) (01:59)
33. Gel kâkülüñü gerdanıma ser meded (cumhur) (01:14)
34. Ceng-i Harbi (02:03)

Tired of advertising and pop-ups? Join Now on IsraBox
Register on IsraBox allows you to access to the full resources. You can see torrent links, leave your comments, see hidden text, minimum advertising (no pop-ups), ask for supports and much more.

  • 0
0 voted


Information


Users of are not allowed to comment this publication.